Installasjon og Hello World

I dette kurset bruker vi Python 3.10.5 som programmeringsspråk og Visual Studio Code som editor.

Installasjon av Python

Installasjon av Visual Studio Code

Merk: Visual Studio Code og Visual Studio er ikke det samme, selv om begge deler er kode-editorer laget av Microsoft.

Konfigurasjon av Visual Studio Code