Åpen lab

Åpen lab er et alternativ til lab 10 og 11 for dem som ønsker det. Dersom du får godkjent åpen lab, telles det som at både lab 10 og lab 11 blir godkjent. Vi oppfordrer spesielt informatikkstudenter til å velge åpen lab, men den er åpen for alle.

Forberedelser
Innlevering og automatisk retting

Oppgaven

Lag ditt eget program basert på uib_inf100_graphics -rammeverket.

Krav til å få bestått:

Samarbeid

Oppgaven er individuell. Du kan gjerne få hjelp fra medstudenter som ser på koden din og kommer men innspill, men du må skrive hver eneste linje med kode på egen hånd. Om du får hjelp, skriv opp navnet deres med en kommentar i kildekoden.

Du kan ikke samarbeide med en annen person om å lage det samme programmet; for eksempel, hvis person A og B begge har bestemt seg for å lage «Hangman,» kan ikke person A hjelpe person B eller vice versa. Derfor kan det lønne seg å lage noe annet enn dem du pleier å samarbeide mest med.

Spørsmål og svar

Har du noen idéer til hva jeg kan lage?

Idéer med lav kompleksitet, men som er akkurat innenfor det som er akseptert:

Idéer som krever litt mer

Er programmet mitt komplekst nok?

Se eksemplene over. Dersom programmet er mindre komplekst enn hangman eller tic tac toe, har det kanskje for lav kompleksiset. Men du kan også høre med en gruppeleder eller spørre emneansvarlig om idéen din møter minstemålet av kompleksitet.

Kan jeg få hjelp?

Vi vil ha en kanal på discord for åpen lab, og du kan også spørre gruppeleder om hjelp i gruppene. Men merk at gruppeledere må fordele tiden sin mellom alle på gruppen, og det er ikke sikkert gruppeleder klarer å sette seg inn i koden din på kort tid.

Kan jeg gjøre både åpen lab og lab 10/11 om jeg ønsker?

Ja, beste karakter telles.