UkeDatoNotaterOppgaver
1Aug. 22

InstallasjonKom i gang (print/input)Typer og operasjonerVariabler og uttrykkFunksjoner

Kartleggingsprøve: spørsmålsvar
Forelesning: peanøttsmøropptakslides

quiz1 (frist Aug. 29)

lab1 (frist Sept. 5)
løsningsforslag

2Aug. 29

Presedens og evalueringsrekkefølgeBetingelser (if/else)

Forelesning: opptakslides
lab2 (frist Sept. 5)
løsningsforslag
3Sept. 5

Løkker

Forelesning: kattisopptakslides
lab3 (frist Sept. 12)
løsningsforslag
4Sept. 12

Strenger

Forelesning: opptakslides

quiz2 (frist Sept. 19)

lab4 (frist Sept. 19)
løsningsforslag
5Sept. 19

Lister og tuplerGrafikk 1

Forelesning: kattisopptakslides
lab5 (frist Sept. 26)
løsningsforslag
6Sept. 26

Grafikk 2

Repetisjon: opptakkode
lab6 (frist Okt. 3)
løsningsforslag
7Okt. 3

Flerdimensjonelle listerFeil og debugging

Forelesning: opptakslides
lab7 (frist Okt. 10)
løsningsforslag
8Okt. 10

Interaktiv grafikk

Forelesning: opptakslides
lab8 (frist Okt. 17)
løsningsforslag
9Okt. 17

Oppslagsverk (dict)Mengder (set)Bonus: mer interaktiv grafikk

Forelesning: opptakslidespandemisimulator
lab9 (frist Okt. 24)
løsningsforslag
10Okt. 24

ModulerStandardbiblioteketEksterne pakker

Forelesning: opptakNO2-værmelding

åpen lab (frist Nov. 7)

lab10 (frist Okt. 31)
løsningsforslag
11Okt. 31

Plotting av graferHåndtere krasj

Forelesning: opptakakvakulturer.py (Akvakulturregisteret.csv)
lab11 (frist Nov. 7)
løsningsforslag
12Nov. 7Repetisjonsforelesning: opptakslides

quiz3 (first Nov. 14)

lab12 (frivillig)
13Nov. 14Prøveeksamen: spørsmålløsningsforslag og sensorveiledning
14Nov. 21

Les med tidligerere eksamensoppgaver. Sammendrag av relevante tema for eksamen.

Krasjkurs med Gnist: slideskode
15Nov. 28Eksamen: spørsmålløsningsforslag og sensorveiledning

mitt.uibdiscordemnebeskrivelsetimeplan
Arbeidskrav

Det er 11 obligatoriske laber i kurset, samt en frivillig lab. For å få lov til å ta eksamen må du ha godkjent minst 6/11 laber, hvorav minst 3 er blant de siste 5 (altså lab 7-11). Denne fleksibiliteten er gitt for å ta hensyn til sykdom, dødsfall i familien, syke barn og andre spesielle omstendigheter som gjør at man ikke får gjort oppgavene. Vi anbefaler å gjøre alle labene om man har mulighet. Det vil ikke være anledning til å få utsettelser annet enn under ekstraordinære omstendigheter av langvarig og uforutsett art.

Det vil også være noen få korte quizer underveis som også er obligatoriske. Alle quizer må gjennomføres for å kunne ta eksamen.

Kartleggingsprøve

På fredag 26. august avholder vi en kartleggingsprøve. Hensikten er at studenter som kan programmere litt fra før skal få slippe å gjøre oppgaver om ting de kan godt allerede. Dersom du får over 80% på kartleggingsprøven, telles det som å ha fått bestått på de 6 første labene.